Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp

.