Bộ Xây dựng hướng dẫn quy định liên quan đến chi phí trông giữ xe tại chung cư

.

quản lý chung cư
Bộ Xây dựng hướng dẫn quy định liên quan đến chi phí trông giữ xe
ở các chung cư tại Tp.HCM. (Ảnh minh họa, nguồn: internet)

Bộ Xây dựng cho biết, chi phí trông giữ xe tại các chung cư không được quy định tại Luật Nhà ở hiện hành cũng như các văn bản hướng dẫn. Chỉ trong nội dung của Luật giá năm 2012, Luật Phí và lệ phí năm 2015 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành mới nêu quy định về chi phí trông giữ xe nói chung, chi phí trông giữ xe nhà chung cư nói riêng.

Còn giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định tại Khoản 2, Điều 106 của Luật Nhà ở 2014 không có nội dung liên quan đến chi phí trông giữ xe. Đối với trường hợp Ban quản trị đưa ra đề nghị về việc điều chỉnh giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư thì sẽ tiến hành tổ chức Hội nghị nhà chung cư bất thường để giải quyết vấn đề theo quy định tại Điều 14 của Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng ra ngày 15/12/2016.

Nguồn: batdongsan.com.vn