<div>TP.HCM muốn nâng cấp phố đi bộ Nguyễn Huệ</div>

.
Nguồn: www.baogiaothong.vn