Thêm đối tượng được miễn học phí

Thêm đối tượng được miễn học phí

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 145/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2-10-2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo ...

Giải quyết tốt những vấn đề liên quan

Giải quyết tốt những vấn đề liên quan

(HNM) - Chương trình Sữa học đường TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020 là đề án có tính nhân văn cao, với mục tiêu là bổ sung dưỡng chất cần thiết trong giai đoạn phát triển thể lực của trẻ em.